AKYAZI HABERLERİ:
Akyazı Belediyesi Meclisi 27 Madde için Olağanüstü toplandı

Akyazı Belediyesi Meclisi Olağanüstü toplandı. 27 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıya pandemi kuralları gereği sınırlı sayıda katılım sağlandı.

Akyazı Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı, saat.11,00'de Zabıta Müdürlüğünün bulunduğu Ek Hizmet Binasındaki Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Başkan Bilal Soykan'ın başkanlık ettiği toplantıya koronavirüs salgını nedeniyle pandemi kurallarına uygun sınırlı sayıda katılım sağlandı.

Toplantıda 27 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Toplantıda görüşülüp karara bağlanan maddeler şöyle; "

1- 03.03.2020 tarihli 25 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve Kuzuluk ve Altındere Mahallelerinde niteliği ve imar planındaki durumu park olan Altındere Gündoğan Mahallesi 108 ada, 1 parsel ve Kuzuluk Mahallesi 428 ada 1 nolu parsel üzerinde bulunan birer adet bölge regülatörünün teknik alt yapı olarak mevcut planlara işlenebilmesi adına yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

2- 03.03.2020 tarihli 26 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Dokurcun Çaylar Yeni Mahallesinde Dokurcun 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 112 ada 4 no’lu parselin 'Bitişik Nizam 3_Kat Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 09.12.2019 tarih ve 11/580 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

3- 03.03.2020 tarihli 27 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve 14.04.2008 tarihinde onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Küçücek Sanayi İmar Uygulama Planının Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.01.2020 tarih ve 1/13 sayılı Meclis Kararı ile onaylanan “Akyazı İlçesi Küçücek Mahallesi Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan Akyazı İlçesi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan değişikliğine” istinaden yapılan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

4-03.03.2020 tarihli 28 no’lu Meclis Kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen ve İlçemiz Kuzuluk Mahallesinde Kuzuluk 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 397 ada 1 ve 2 no’lu parsellerin ‘Ticaret Alanı’ ve ‘Park Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 11.11.2019 tarih ve 10/528 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun görüşülmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

5- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b maddesine istinaden Daimi Encümen Üye seçiminin yapıldı. Kapalı usul yapılan seçimde daimi encümen üyeliğine Abdulkadir Yıldırım ve Naci Çavdar 25'er oyla seçildi.

6-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi hususu görüşülerek karara bağlandı.

7-5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesine istinaden İmar Komisyonu Üye Seçiminin yapılması ve aynı kanunun 32. ve 39. Maddesine istinaden seçilen üyelere katıldıkları her toplantı günü için ödenecek huzur hakkının belirlenmesi görüşülerek karara bağlandı.

8-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. Maddesine istinaden dolu-boş kadro değişikliğinin yapılması görüşüldü.

9- Belediyemize ait Mehter Takımı kostümleri, malzemeleri ve enstrümanlarının Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası Mehter Takımında kullanılmak üzere bedelsiz olarak devredilmesi görüşülerek oy çokluğuyla karara bağlandı.

10-İlçemiz Küçücek Mahallesinde Küçücek 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Resmi Kurum Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta -- ada 1280-1458 no’lu parsellerin ‘Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili SBB Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/12 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

11-İlçemiz Vakıf Mahallesinin 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında belirlenen Kırsal Yerleşme Alan sınırlar içerisinde 1/1000 Ölçekli İmar Uygulama Planı yapılması Belediyemiz Meclisinin 02.10.2018 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun bulunmuş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2018 tarih ve 10/680 sayılı kararı ile onaylanmış olup, ilgi sayılı yazıdaki kurum görüşünde belirtilen hususların Vakıf Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına İşlenebilmesi hususunun görüşüldü. Konu komisyona havale edildi.

12-İlçemiz Altındere Cumhuriyet Mahallesinde Altındere 1/1000 Ölçekli İmar Revizyon Uygulama Planında ‘Belediye Hizmet Alanı’ olarak ayrılmış olan -- pafta 184 ada 1 no’lu parselin Ticaret Alanı’ olarak dönüştürülmesi ile ilgili SBB Meclisinin 13.01.2020 tarih ve 1/11 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Tadilatına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı teklifi görüşüldü. Konu ilgili komisyona sevk edildi.

13- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddesine istinaden Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında meclise bilgi verildi. Meclis üyesi Naci Çavdar konuyla ilgili meclise bilgi vererek, belediyenin tasarruf yolunu seçtiğini ve bu kapsamda 1.5 milyon tasarruf yaptıklarını söyledi.

14-5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. maddesine istinaden hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporunun görüşüldü. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.

15- Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Merkez Yeniköy, Dedeler, Cumhuriyet ve Ömercikler Mahallesinde bulunan ve İlçe Müftülüğü ile İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünce ihtiyaç olunan toplam 4 (dört) taşınmazın Belediyemizin vergi borcuna mahsuben satışının yapılması için Belediye Encümenine ve Başkanına yetki verilmesi hususu görüşüldü. Satış oy birliğiyle kabul edildi.

16- İlçemiz İnönü Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin faaliyetleri kapsamında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifi görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

17- İlçemiz Küçücek Mahallesinde Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin faaliyetleri kapsamında 2014-2018 yılları arasında tesis edilen elektrik dağıtım tesislerinin trafo yerinin plan tadilatı ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Tadilat teklifi görüşüldü. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

18-Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan asansörlerin periyodik bakımlarının yapılabilmesi için Belediyemiz ile A Tipi Muayene Kuruluşu ile Asansör Periyodik Kontrol Protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal Soykan'a yetki verilmesi ile periyodik kontrol ücretinin belirlenmesi görüşüldü. Yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

19- 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. Maddesi gereğince düzenlenen ve Belediye Encümeni tarafından kabul edilen 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri görüşüldü. Konu ilgili komisyona havale edildi.

20- Akyazı Belediye Meclisinin 11.06.2019 tarih ve 57 sayılı kararı ile Sakarya Büyükşehir Belediye Meclisinin 23.03.2020 tarih ve 3/117 kararı ile kısmen onaylanan 1/1000 Ölçekli Akyazı Topaağaç Mahallesi 1/1000 Ölçekli İmar Planı Revizyonuna ilişkin hazırlanan plan değişikliğine yapılan itirazlar görüşüldü. Plan değişiklikleri ile ilgili itirazlar imar komisyonuna havale edildi.

21- İlçemiz Güzlek ve Yongalık Mahallelerine ait krokilerinde bulunmayan ve küçük tutulan alanların genişletilmesi için 13.02.2020 tarih ve E.143301 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün onay yazısına istinaden hazırlanan İmar Plan Tadilatı teklifi görüşüldü. Tadilat teklifi imar komisyonuna havale edildi.

22- Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken dar gelirli, yoksul, muhtaç, kimsesiz ve engellilere bütçe imkânları dâhilinde yapılacak aynî ve nakdî sosyal yardımlar ile diğer sosyal hizmetlerin yürütülmesi ve bu hizmeti verecek personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan Sosyal İşler Yardım Yönetmeliği görüşüldü. Konu Hukuk İşleri Komisyonuna havale edildi.

23- 03/09/2019 tarihli 75 no’lu meclis kararı ile İller Bankasından 4 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu alınması için onaylanan 1.700.000.00 TL krediden kullanılmayan 229.597,62 TL’lik miktarın 2 adet kamyonet almak amacıyla İller Bankasından çekmek üzere Belediye Başkanı Bilal Soykan'a’a yetki verilmesi hususu görüşüldü. Başkan Soykan'a kredi için yetki oy birliğiyle verildi.

24- Mülkiyeti Belediyemize ait Ömercikler Mahallesi 32 ada 1 parsel nolu, 33 ada 1 parsel nolu ve 133 ada 87 parsel nolu taşınmazlar üzerinde bulunan Kapalı Pazaryerinin işletmeciliğini Akyazı Bakkallar Bayiler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanlığı ve Akyazı Manifatura Kavaf Ayakkabı Konfeksiyon ve Tuhafiyeciler Esnaf Odası Başkanlığına devretmek amacıyla söz konusu Oda Başkanlığı ile Belediyemiz arasında protokol yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal Soykan'a yetki verilmesi görüşüldü.

Başkan Soykan konuyla ilgili yaptığı konuşmada; "Pazar yeri zarar ediyor. Bu sebepten devretmek istiyoruz. Eski borçlarını kapatarak devri şeklinde sözleşme ile verilmesini ön görüyoruz" dedi. Soykan, protokolün mecliste görüşülerek devrini talep etti. Oylamada protokol yetkisi oy birliğiyle verildi.

25-Belediyemiz hizmetlerinde kullanılan ve 15 yaş üzerinde olan 3 adet Traktör, 1 adet Otomobilin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine istinaden satışının yapılması ile satış işlemlerini yürütmek üzere Belediye Encümeni ve Başkanına yetki verilmesi görüşüldü. İhtiyaç fazlası araçların satışı için yetki oy birliğiyle verildi.

26-6360 Sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununa istinaden Muhtarlıklarda bulunan ve Valilik Devir Tasfiye Komisyon kararı ile Köy Tüzel Kişilikleri tarafından Belediyemize devirleri yapılan toplam 28 adet silahın Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe devirlerinin yapılması ile devir işlemlerini yürütmek üzere Belediye Başkanı Bilal Soykan'a yetki verilmesi hususu görüşüldü. Yetki oy birliğiyle verildi.

27- Belediyemizce İller Bankası A.Ş. ‘den 5.000.000,00 TL (beşmilyontürklirası) nakit kredi kullanılması ve kredi talebi ile ilgili her türlü iş ve işlemi yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal Soykan’a yetki verilmesi ile ilgili teklifi görüşüldü. Yetki oy birliğiyle verildi.

Akyazı 24Akyazı24
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Akyazı Belediyesi Güreş Takımından Büyük...
Antalya’da düzenlenen serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Belediyesi güreş takımından iki...

Haberi Oku