AKYAZI HABERLERİ:
AKYAZI BELEDİYESİ 2019 ve 2020 YILLARI BASIN AÇIKLAMASI

Hepinizi sevgi, saygı ve en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bugün burada, sizlerle bir araya gelmekten duyduğum mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum.

Göreve geldiğimizden bugüne kadar geçen zaman zarfında 2019 ve 2020 yılı içinde yaptığımız çalışmaları sizlerle de paylaşmak istiyorum.

Kurumumuz birim müdürlüklerinin yapmış olduğu çalışmalardan başlamak istiyorum.

ÖZEL KALEM VE BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Randevulu ya da randevusuz olarak Belediyemizi ziyarete gelen Milletvekillerimiz, Protokol üyelerimiz, siyasi parti yönetici ve temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, iş adamlarımız, basın mensupları ve vatandaşlarımızı ve en iyi şekilde ağırladık.

2019 ve 2020 yılında toplam

12.213 ziyaretçi ile görüşme gerçekleştirdik.

804 Nikah ve Düğün cemiyetine katılım sağlandı,

Evlendirme memurluğumuza başvuruda bulunan 1.194 çiftimizin nikâh işlemlerini yapıldı, çiftlerimize bir ömür boyu mutluluklar dileriz.

Başkan yardımcılarımız ve daire müdürlerimizle 255 defa istişare toplantısı yaptık.

Büyükşehir ve İlçemizde yapmış olduğu meclis toplantıları öncesinde Ak parti İl ve İlçe teşkilatlarımızda meclis üyelerimizle birlikte grup toplantılarına katılım sağlandık.

Dürüstlük ve dayanışmayı, esnaflığı bir sanatla birleştirerek İlçemizde yarım asırdır çeşitli sektörlerde hizmet veren ve öğrendiklerini yeni nesillere aktaran, yeni ustalar ve usta eller yetiştiren değerli Esnaflarımızın Ahilik haftasını hep birlikte kutladık. 50 yıldır ilçemizde hizmet veren asırlık çınarlara Şükran Belgesi vererek Ahilik Haftalarını tebrik ettik.

İlçemiz sınırları içinde yer alan çalışmaları ile birçok vatandaşımıza iş ve aş veren, ürettiği ürünlerle de ekonomimize katkı sağlayan fabrikalarımızı ziyarette bulunduk.

Pandemi sürecinde denetleme ve bilinçlendirme amaçlı 3800 pazaryeri ve ilçe esnafımızı ziyaret ettik

Medya tanıtım, Canlı yayın ve Sosyal Medya Hesaplarımızdan 2019 ve 2020 yılı içerinde toplamda;

Akyazı Belediyesi resmi internet sitesinden 845 haber girişi,

Akyazı belediyesi Facebook resmi sayfasından 2.328 paylaşım,

Akyazı Belediyesi Twitter resmi sayfasında 1.090 tweet paylaşımı,

12 adet billboard çalışması,

Fuar katılımı, kurumsal tanıtım broşürü yapıldı.

Basın mensuplarımızın desteği ile kurumumuzun 2 ( iki ) yılda toplam 8.014 kez sosyal medyada haberleri ve 2.002 gazete haberi yayınlandı.

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuza gelen bütün evrakların (diğer kamu kurum ve kuruşları ile özel kurum ve şahıslardan elden, posta veya KEP adresi üzerinden belediyemize gönderilen) EBYS sistemi üzerinden kayıt işlemleri ve ilgili birimlere havalesi gerçekleştirilmiştir. 2019-2020 yılında toplamda 41896 adet evrak kaydı yapılmış aynı zamda da toplamda 5238 evrak posta yolu ile gönderilmiştir.

Belediye meclisince belirlenen toplantı günleri çerçevesinde 2019 - 2020 yılı içerisinde toplanan Belediye Meclisimizde 24 olağan ve 2 olağan üstü olmak üzere toplam 26 birleşim yapılmış olup 228 adet gündem maddesi görüşülerek karara bağlanmıştır.

Belediye encümenimiz ise haftada bir gün olmak kaydıyla 2019 – 2020 yılı içerisinde toplam 101 toplantı yaparak 914 gündem maddesi encümenimiz tarafından karara bağlanmış kararların gereği için ilgili müdürlüklere gönderilmiştir.

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2019 yılı Belediyemiz Bütçesi 50.000.000,00 TL olarak belirlenmiş ve Bütçe gideri 47.815.391,75 TL, Bütçe geliri 41.804.062,22 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılı Belediyemiz Bütçesi 52.500.000,00 olarak belirlenmiş ve Bütçe gideri 44.500.085,01 TL, Bütçe geliri 56.160.923,72 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu vesile ile 2019 yılına istinaden 2020 yılı Bütçe giderlerimizi % 6,93 oranında azaltılarak tasarruf sağlanmıştır. Bütçe gelirimize baktığımızda 2019 yılına istinaden 2020 yılı içinde % 34,34 oranında gelirlerimizi yükseltmiş bulunuyoruz.

2021 yılı Belediyemiz Bütçesi 54.000.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Yine 2021 çalışma programlarında da İlçemizin öncelikli sorunlarını çözmek noktasında gayretimiz devam edecektir.

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

31.12.2020 tarihi itibarı ile Belediyemizde 2 Meclis Üyesi Başkan Yardımcısı, 59 Memur, 14 Sözleşmeli personel, 50 Sürekli içi olmak üzere toplam 125 personel bulunmaktadır.

31.12.2020 tarihi itibarı ile % 100 hissesine sahip olduğumuz şirketimizde de toplam 173 personel çalışmaktadır.

2019 ve 2020 yılları arasında toplamda 5 Memur personelimizin kurum dışı nakli, 2 personelimizin de kurum dışından gelmek üzere 7 personel için nakil işleri yapılmıştır.

2019 ve 2020 yılları arasında toplam 7 Memur, 6 Sürekli işçi, 9 şirket personelimizin olmak üzere 22 personelimizin emeklilik işlemleri yapılarak emekliliğe ayrılmıştır 3 personelimizde kendi isteği ile işten ayrılış işlemleri yapılmıştır.

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ( DAVALAR VE VADESİ GEÇMİŞ ALACAKLAR )

2019/2020 dönemi içinde 41 adet açılan dava takipleri yapılmıştır ve devam eden davalarımız bulunmaktadır.

Belediyemizin vadesi geçmiş alacakları ile ilgili yapılan işlemler sonucunda 6.378.938,09 TL kurumumuzun alacağının 2.037.286,03 TL tutarının tahsilat işlemleri yapılmış olup, 4.341.652,06 TL alacağımızın tahsilat işlemlerine de devam edilmektedir.

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI İŞYERİ RUHSATLANDIRMASI VE DENETİMLER

2019 ve 2020 yılı içerisinde toplamda 180 Sıhhı ve Gayri Sıhhı iş yerimize İş Yeri Açma ruhsatnamesi düzenlenmiştir. 13 işyeri ruhsatı devir işlemleri ve 11 işyeri ruhsatı iptal edilmiştir.

Düzenlenen iş yeri açma ruhsatnamelerine istinaden toplamda 37.943,75 TL ruhsat harcı ve 247.757,93 TL İş yeri inceleme muayene kontrol ücreti tahsilatı yapılarak kurumumuza gelir sağlanmıştır.

  1. (2) yıl içinde normal denetim ve İlçe Hıfzıssıhha kararları doğrultusunda toplamda 9.117 ( iş yeri, kantin, ekmek fırını ver market ) denetimi ve 1017 işyerimize tebligatlar yapılmıştır.

5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Zabıta Emir Yasaklar Yönetmeliği ve Polis Vazife Selahiyet Kanunu kapsamında toplamda 189.696,50 TL idari para cezası kesilmiştir.

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ALT, ÜST YAPI, PARK VE BAHÇE VE AFAD ÇALIŞMALARIMIZ

Belediyemiz tarafından Kızılcıkorman Mahallemize Çocuk Parkı ve Spor Aletleri, Yuvalak Mahallemize, İnönü Mahallemize, Kuzuluk M.Soykan İlkokul Bahçesine, Ömercikler Mahallemize, İnönü Mahallesindeki Özel Eğitim Meslek Okulu Bahçesine Engelli Çocuk Parkı olmak üzere 6 adet Çocuk Parkını İlçemize kazandırdık.

Aynı zamanda İlçemiz genelinde bulunan 157 parkın 103’ünün tamir bakım ve onarım çalışmalarını tamamladık.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 53.maddesine istinaden, Belediye Başkanlığımız tarafından afetle ilgili tüm iş ve işlemlerin takibi amacıyla “Afet ve Acil Durum Birimi” oluşturulmuştur.

Belediyemizde kurulan AFAD BİRİM, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Bölge Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlarla irtibat halinde görevini yapmaktadır. Afet ve acil durum öncesi ve sonrası için yapılan tüm planlama, görevlendirme ve yazışmalar bu birim altında yapılmaktadır. İlçemizde afet bilinci Sakarya geneline bakıldığında iyi bir noktada sayılabilir. Olabilecek afetlere destek sağlamak ve olması muhtemel afetler için tedbir alabilmek amacıyla oluşturulan 2 adet STK (SAKTİM ve SABAH DERNEĞİ) ilçemizde faaliyet göstermektedir. AFAD birimi olarak ilgili STK’larla irtibatımız devam etmektedir. Bu derneklerimize teknik destek, malzeme ve yer tahsisi yapılmıştır.

SAKTİM Derneği’yle toplantı yapılarak ortak bir proje adımı atılmıştır. Cumhuriyet Mahallesi Şirin sokakta AFET PARK çalışması başlatılmıştır. Alt yapı çalışmaları da belediyemize ait olan AFET PARK ‘ Simülasyon Sınıfları, Afet Eğitim Parkuru, Çocuk Oyun Alanı ve Cafe planlamıştır. Elektrik ve su işleri ile alt yapı işleri tamamlanmıştır. Nisan ayı itibariyle üst yapıdaki imalatlar hazırlanarak hizmete açılacaktır. Bu parkta;

Afet ve Acil Durumu Yönetimi ile yetişkinlere sertifikalı eğitim vermek,

Çocukların seviyesinde eğitim vererek küçük yaş grubunda Afet bilincini aşılamak,Teknik personellerimizle ile ilçede mobilya sabitleme ve afete uygun mimari imalatlar konusunda destek vererek afet öncesi en donanımlı hazırlık amaçlanmaktadır.

SICAK ASFALT, ALT YAPI ÜST YAPI ÇALIŞMALARIMIZ

Öz kaynaklarımız kullanarak Belediyemiz tarafından toplamda 65.599,06 Ton 44 kilometre asfaltı Belediyemiz imkanları ile 15.218.981,92 TL harcayarak ilçemiz yollarınla buluşturmuş olduk.

Sakarya Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte toplamda 28.5 Kilometre ve yaklaşık 40.667,00 ton ( 9.434.744,00 ) TL tutarında Sıcak asfaltı ve yamayı yollarımızla buluşturduk.

2 yıllık 100.000 Ton sıcak asfalt hedefimizi 106.266 Ton sıcak asfalt olarak 2020 yılı itibarı ile tamamlamış olduk. Toplamda 72,5 Km asfaltı ilçemizin yollarıyla buluşturduk.

İlçemizde kar yağışının başlamasıyla 450 km’lik yol ağına sahip ilçemizde tüm ekiplerimiz 7/24 teyakkuz halinde olarak 73 Mahallemizde kapalı ana yol ve caddemizi bırakmadan tuzlama çalışmalarını yapmış olup, vatandaşlarımızın işlerine zamanında gitmeleri sağlanmıştır.

Daha sonrasında tali yollarımız, ara sokaklarımız ve kaldırımlarımızda bulunan tonlarca kar temizlenmiştir.

Diğer çalışmalarımız ise şu şekildedir;

ANA BAŞLIKLAR

ASFALT + YAMA

:

106.266 Ton
72,5 Kilometre

Ton

TAŞ DUVAR

:

1.045

Metre

8'LİK PARKE

:

28.029

BETON DUVAR

:

430

Metre

BORDÜR

:

16.156

Metre

PANEL ÇİT

:

584,07

BASKI BETON (KALDIRIM)

:

21.377,00

Metre

ÇİM SERİMİ

:

3.010

B.ŞEHİR BASKI BETON(KALDIRIM)

:

7.700

Metre

ÇOCUK PARKI

:

6

Adet

TOPLAM YAPILAN BASKI BETON

:

20.719,38

Metre

SPOR GRUBU

:

1

Adet

YAĞMUR OLUĞU

:

627

Metre

ÇEŞME

:

11

Adet

BÜZ

:

8.645,50

Metre

V KANAL

:

1.000

Metre

KORUGER

:

964,50

Metre

ÇELİK BARİYER

:

1.518

Metre

SUBOR BORU

:

279,50

Metre

MALZEME KULLANIM RAPORU

DİĞER YOL ÇALIŞMALARI

DOLGU MALZEMESİ

:

62.803

YOL AÇMA

:

13.110

Metre

BAYPAS

:

15.400

YOL GENİŞLETME

:

34.000

Metre

MICIR

:

14.600

YOL TESVİYE

:

474.636

Metre

KUM

:

1.077

ASFALT KESME

:

1.424

Metre

ASFALT KIRIĞI

:

3.080

KANAL AÇMA

:

14.644

Metre

TAŞ TOZU

:

3.346

KANAL TEMİZLİĞİ

:

15.708

Metre

TOPRAK

:

7.020

RÖGAR YAPIMI

:

332

Adet

ÇAKIL

:

305

RÖGAR TAMİRİ

:

77

Adet

RULO ÇİM

:

3.010

RÖGAR TEMİZLİĞİ

:

298

Adet

SOĞUK ASFALT

:

279,00

Torba

BETON ATMA

:

696

ÇİMENTO

:

1.914

Adet

HAFRİYAT

:

16.051

DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere birimlerin ihtiyacı olan 2019 - 2020 yılı kırtasiye, temizlik malzemeleri ve yazıcı tonerlerinin ortak satın alma ve tedarik işlemleri yapılmış aynı zamanda da belediyemize ait tüm araçlarımızın bakım onarımı, belediyemiz birimlerinde kullanılmak üzere mobilya ihtiyaçları tamirat iş ve işlemleri Şantiyemizde yapıldığından kurumumuz adına tasarruf sağlanmıştır.

Araç filomuzu yenilemek adına eski olan 5 adet aracımızın satış işlemi ile ömrü dolan 8 adet aracımızın hurdaya ayırma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

İlçemize gelen mevsimlik işçilerimiz kullanması için 10 adet ikili prefabrik tuvalet/ banyo alımı gerçekleştirilmiştir.

Yayalarımızın köprü geçişlerinde güvenli geçişlerini yapabilmeleri için 3 adet yayalar için köprü inşa edildi.

Covit 19 salgını ile mücadelede Maske, eldiven, dezenfektan alımları yapılarak dağıtımı yapılmıştır. Aynı zamanda 10 adet dezenfektan istasyonu imalatı yapılarak ilçe merkezimizde önemli noktalara koyulmuştur.

TEMİZLİK VE SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜHİZMETLERİ

Temizlik İşleri Müdürlüğümüz olarak toplam 62 personel 16 araç ile Sağlık Hizmetleri Müdürlüğümüzde de 10 personel 4 araç ile ilçemize hizmet etmekteyiz.

İlçemiz genelinde 71 mahallede gece ve gündüz iki vardiya çöpler düzenli olarak toplanmakta ve günde yaklaşık 90 ton 20 ayda toplamda 54.000 ton katı atık Bedilkazancı Mahallemizde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen aktarma tesisine taşınmaktadır. Aynı zamanda da Moloz, Kül, Park ve Bahçe Atıkları Temizleme işlemleri gelen talepler üzerine toplanmaktadır.

Belediyemiz bütçesinin daha verimli kullanılması ön görülerek daha önceden hizmet alımı yöntemi ile yıllık 1.400.000,00 TL lira kiralama bedeli ödenerek kullanılan 8 araç geri gönderilmiş, Akyazı Belediyesi olarak yeni dönemde kendi öz kaynaklarımız ile daha modern daha kaliteli hizmet edebilmek İller Bankası’ndan 1.700.000,00 TL kredi kullanarak KDV Muafiyeti uygulanmış ve 4 adet 11+1 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu ile İller Bankasından alınan krediden artan 229.597,62 TL ve Belediyemiz bütçesinden 46.863,99 TL eklenerek 276.461,61 TL ödemek suretiyle Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet araç DMO üzerinden alınmıştır.

Aynı zamanda yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından 2 adet 13+1,5 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonunun

Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla satın alınarak kurumumuza hibe edilmiştir. Bu vesile ile Belediyemizin üstünde büyük yük olan araç Çöp Kamyonu kirala işine son vermiş olarak büyük bir tasarruf sağlanmıştır.

Öz kaynaklarımız kullanarak çalıştırılan araçlarımız

Cinsi

Belediye

Kiralık

Toplam

13+1 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

4

0

4

10+1 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

4

0

4

7+1 m3 Hidrolik Sıkıştırmalı Çöp Kamyonu

1

0

1

Yol Süpürme Aracı

2

0

2

Gluton Elle Yol Süpürme Aracı

1

0

1

Kamyon

1

0

1

Kepçe

1

0

1

Konteyner Tamir Aracı

1

0

1

Kontrol aracı (pickup)

1

0

1

Toplam

16

0

16

Sağlık İşleri Müdürlüğümüz tarafından 2020 ve 2021 yılında Hasta, yaralı, yavru, yasaklı ırk olmak üzere toplam 1306 adet Sahipsiz Sokak hayvanı Sakarya Büyükşehir Belediyemizin barınağına teslim edilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmıştır.

9.994,00 m2 alan içinde İki (2) dönümlük bölümde; acil müdahale ve küçük çaplı operasyonların yapılabileceği Ameliyathaneden oluşan İdari Bina ve yaklaşık ez az 500 + sessiz dostlarımızın barınabileceği, yavru, yetişkin ve engelli bölümlerinden oluşan kapalı kafesi bulunan,

SOKAK HAYVANLARI GEÇİÇİ BAKIM MERKEZİ

Projemiz tamamlanmış ve hizmete başlamıştır.Projemiz Hayvan severlerin tavsiyeleri ve yasaların gerektirdiği imalatlar ile birlikte Toplamda 500.000,00 TL mal olmuştur. Maliyetin 135.000 TL’lik bölümünü Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tabiatı Koruma Genel Müdürlüğü tarafından hibe verilmiştir.

Bu vesile ile Hasta, yaralı, yavru, yasaklı ırk, bakıma muhtaç sokak Hayvanlarımız için sıcak bir yuva kurmuş olduk.

2020 yılları arasında toplamda;

732 vatandaşımızı Hasta Nakil aracımızla hastaneye veya hastaneden eve nakil işlemi,

668 vatandaşımızın talebi üzerine ( tırtıl, haşere, akrep, hamam böceği ve fare ilaçlama çalışması,

3745 litre ilaç kullanarak 73 mahallemizde toplam 3106 Hektar ( dumanlama, larva ve uçkun) ilaçlama çalışması,

87 kesimhanede bayram önce ve sonrası ilaçlama çalışması yapılmıştır.

Covit -19 ile mücadele kapsamında da 3623 alanda dezenfeksiyon işlemi yapılmış olup, bu alanlar Resmi Kurumlar ve araçları, kamusal alanlar, cadde ve türbe, kur-an kursu ve camiler, karantinadan çıkan evler, özel araç, özel servis, dolmuş, halk otobüsü, ticari taksi, iş yerleri ve cenaze yeri çehresidir

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Altındere, Vakıf, Seyfeler, Topağaç, Yeniorman ( Ormanşevkiye), Küçücek Sanayi Alanı ve Beldibi Mahallelerimizde 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarımızı tamamladık.

İlçemiz mücavir alnında kalan 20 Mahallemizde ( Kabakulak, Eskibedil, Çıldırlar, Akbalık, Bedilkadirbey, Bedilkazancı, Erdoğdu, Gebeş, Uzunçınar, Yahyalı, Bediltahirbey, Buğdaylı, Çatalköprü, Kepekli, Kızılcıkorman, Kumköprü, Osmanbey, Sukenarı, Türkormanköy ve Yenidoğan ) Yerleşik Alanlarının 2030 Sakarya Büyükşehir Belediyesi 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile uyumlu hale getirilmesi ve yerleşik alanı olmayan mahallelerin yerleşik alanlarının belirlenmesi çalışmasının yapılması çalışmaları devam etmektedir.

Kuzuluk ve Küçücek Mahallelerinin 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının revize edilmesi çalışmaları halen devam etmektedir.

İlçemiz Batakköy, Karaçalılık ve İnönü Mahalleri içerisinde kalan 18. Madde Uygulama Alanı ile ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 ölçekli Kısmi Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları tamamlanmıştır.

İlçemiz sınırları içerisinde kalan Yağcılar, Harunusta, Hasanbey, Alaağaç, Karaçalılık Mahallelerinde Kırsal Yerleşme Alan Sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı çalışmaları devam etmektedir.

İlçemiz Güzlek ve Yongalık Mahallelerinde İl Özel İdaresi kapsamında köy statüsünde iken Köy Yerleşik Alan Haritalarının yapılmadığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 26.05.2009 tarihinde onaylanan 1/25000 Ölçekli Akyazı-Kuzuluk Termal Turizm Merkezi Planı kapsamında Kırsal Yerleşme Alan lekesinin küçük tutularak, köylerin yerleşkelerinin dikkate alınarak yapılmadığı anlaşıldığından Kırsal Yerleşme alanlarının genişletilmesi için 13.02.2020 tarih ve E.143301 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürlüğünün onay yazısına istinaden imar plan tadilatı başlatılmıştır.

Yeniorman Mahallesi 107 ada, 68 nolu parsel üzerinde Mezbahane yapımı ile ilgili planlama çalışmaları İl Toprak Koruma Kurulu onayının alınmasıyla birlikte diğer kurumlardan alınacak kurum görüşleri doğrultusunda devam etmektedir.

Belediyemize yapılan müracaatlar sonucunda İmar Komisyonu tarafından 2019 ve 2020 yılı toplam 38 adet imar plan tadilat teklifi değerlendirilmiş ve Belediye Meclisine sevk edilmiştir.

Gerek saha tespitleri gerekse şikayet başvurularına istinaden 21 adet yapı hakkında işlem yapılmış Belediye Encümen kararlarına istinaden iki ( 2 ) yılda toplam 1.209.678,46 TL idari para cezası kesilmiş, 399.244.98 TL tahsil edilmiştir.

İki (2) yılda toplam 620 Adet İmar durumu belgesi, 635 Adet yapı ruhsatı, 475 Adet yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiştir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce 2019 ve 2020 yılları arasında yapılan tüm faaliyetlere ilişkin elde edilen gelirlerin toplamı 8.354.144,89 TL ‘dir.

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

Mülkiyeti Belediyemize ait 24 (yirmi dört) adet taşınmazın Sakarya Büyükşehir Belediyesine Mezarlık olarak kullanılmak üzere devir edilmesine karar verilmiş 10 (on) adet taşınmazın tapu devri gerçekleştirilmiş olup diğer taşınmazların ise devir işlemleri devam etmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait 22 (yirmi iki) adet taşınmaz Akyazı İlçe Müftülüğüne 3 (üç) adet taşınmaz Akyazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesi işlemi gerçekleştirilmiştir.

Mülkiyeti Belediyemize ait 16 (onaltı) adet taşınmaz ( tarla, arsa ) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile yapılan ihaleler neticesinde satış işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Mülkiyeti Belediyemize ait 47 (kırkyedi) adet dükkan vb. nitelikli taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile 3 (üç) yıl süre ile kullanılmak üzere kiraya verilmiştir.

Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Altındere Cumhuriyet Mahallesi Köyiçi Mevkii 166 ada 4 parsel nolu 5087,66 m² yüzölçümlü taşınmaz sosyal ve kültürel spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere kurumumuz adına tahsis edilmiştir.

Mülkiyeti Belediyemize ait 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45nci maddesine göre 3 yıl süre ile kiralama ihalesi yapılarak kira sözleşmeleri imzalanan 65 ( atmışbeş) adet ( Dükkân – Pazar yeri sergi ) kira sözleşmesi devri gerçekleştirilmiştir.

İlçemiz Hanyatak Mahallesi 151 ada 3 parsel no’lu 1.053.533,85 m² yüzölçümlü (Acelle Yaylası) yaylak vasfı ile Kamu Orta Malı olarak özel siciline kayıtlı taşınmazın 16.353,87 m²’lik kısmının Belediyemizce “sosyal ve kültürel tesis alanları” yapılabilmesi amacıyla tahsis talebimiz ile ilgili Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne müracaat edilmiş olup, tahsis işlemleri süreci devam etmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait olan İlçemiz çeşitli mahallerinde bulunan yapılar için 3194 sayılı İmar Kanunun kapsamında Yapı Kayıt Belgesi, Cins değişikliği ve ifraz iş ve işlemleri yapılmıştır.

Tasarrufu Maliye Hazinesi adına kayıtlı Sakarya İli, Akyazı İlçesi, İnönü Mahallesi, Açmalar Mevkii, 77 ada 44 parsel 11.570,88 m² yüzölçümlü Çayır niteliğindeki taşınmaz ile, 29.090,77 m² yüzölçümlü alanın “ Rekreasyon alanı (Millet Bahçesi) ” yapılabilmesi için Akyazı Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğine Belediyemiz adına tahsis yapılabilmesi için müracaat edilmiş olup, tahsis işlemleri süreci devam etmektedir.

Mülkiyeti Belediyemize ait toplam 46 adet taşınmaz, 6183 Sayılı Amme Alacaklarını Tahsil Usulü Hakkında Kanunun geçici 8 maddesine göre Belediyemizin Sosyal Güvenlik Kurumuna ile Gelir İdaresi Başkanlığına olan borçlarında düşülmek üzere Hazineye satılmış olup mahsuplaşma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir. Yine 7 adet taşınmazımızın vergi borçlarından düşülmek üzere satış iş ve işlemleri devam etmektedir.

Bu vesile ile Gelir İdaresi Başkanlığına ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına kurumumuzun geçmişe ait herhangi bir borcu kalmamış olacaktır.

CENAZE VE DEFİN İŞLEMLERİ

2019 ve 2020 yılı içerinse toplamda 1.568 vatandaşımız vefat etmiştir. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Cenaze defin işlemleri sırasında 1508 kefen, 1547 tahta ve 728 taziye çadırı desteği sağlanmıştır. ( PANDEMİ SÜRECİ HARİÇ )

İlçemizde 2019 ve 2020 yılları içerisinde toplamda 2.410 çocuk (bebek) dünyaya gelmiştir.

Tüm vefat edenlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum.

2019 YILI DEFİN İŞLEMLERİ

ERKEK

KADIN

BEBEK

ŞEHİR DIŞI

KEFEN

TAHTA

TAZİYE ÇADIRI

356

308

7

9

650

658

568

2019 YILI TOPLAM VEFAT EDEN 671 VATANDAŞIMIZ

2020 YILI DEFİN İŞLEMLERİ

ERKEK

KADIN

BEBEK

ŞEHİR DIŞI

KEFEN

TAHTA

TAZİYE ÇADIRI

509

372

16

3

858

889

160

2020 YILI TOPLAM VEFAT EDEN 897 VATANDAŞIMIZ

2019 ve 2020 YILI TOPLAM 1.568 VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK.

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMALARI

İhtiyaç sahibi ailelerimize 2019 ve 2020 yılı içerisinde toplamda;

Gıda Yardımı olarak ( 5.888 adet erzak yardımı, 182.200 (öğün) sıcak yemek),

Kömür Yardımı olarak 599 haneye,

Eğitim Yardımı olarak ( 68 öğrencimize okul forması, 502 öğrencimize kırtasiye yardımı, 13 öğrencimize okul çantası),

Sağlık Yardımı olarak ( 89 Hasta yatağı, 43 tekerlekli sandalye yardımı, 7 akülü araç, 67 engelli araç bakım onarımı,

Kıyafet Yardımı olarak ( 28 ailemize eşya yardımı, 2893 Vatandaşımıza Hayır Çarşımız vesilesi ile kıyafet yardımı yapılmıştır.

Kültürel faaliyet çalışmalarımız olarak da;

16 Tiyatro etkinliği, Önemli gün ve haftalarda 8780 Türk Bayrağı dağıtımı, 17.650 hemşerimize Aşure, Çorba, Yemek ve Helva dağıtımı yapılmıştır.

Covit 19 sebebiyle Kaymakamlığımız uhdesinde 5 Mobil ekip Sosyal Vefa Destek Grubunda görevlendirilmiştir. 65 Yaş üstü emeklilik maaşı çekilmesi, hastane randevu ve araç desteği, Bu sürede Kaymakamlığımız ve Belediyemiz tarafından 4.418 Erzak dağıtımı gerçekleştirilmiştir.

PROJELERİMİZ FAKÜLTE

Hepinizin bildiği üzere Akyazı Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulumuzun açılışını 22.09.2020 tarihinde gerçekleştirdik.

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fizyoterapi (40), İlk Yardım ve Acil Yardım (40), Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (40), Sağlık Kurumları İşletmeciliği (50) ve Sağlık Turizmi İşletmeciliği (50) öğrenci kontenjanı ile toplam 220 Öğrenci (4) Doktor Öğretim üyesi, (7) Öğretim görevlisi ile;

Sağlık Bilimleri Fakültesi ise Hemşirelik (60), Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (60) ve Sağlık Yönetimi (50) öğrenci kapasitesi ile toplam 170 Öğrenci, (2) Profosör, (1) Doçent, 7 Doktor Öğretim Üyesi, (2) Öğretim görevlisi ile;

Aynı zamanda da Fakültemizle birlikte Arifiye Dil Eğitim, Öğretim Araştırma ve Uygulama Merkezine (SADEM) kayıtlı 200 yabancı Öğrenci olmak üzere Genel toplamda 590 Öğrencimiz 2020-2021 yılı 1. Sınıfına kayıtları gerçekleştirdi ve eğitime başlamış oldular.

Bu 4. Yılın sonunda 2360 öğrenci demek oluyor, inşallah yapılması planlanan yeni bina ile birlikte yeni bölümlerinde açılması ile binlerce öğrencinin İlçemizde eğitim görmesi anlamına da gelecektir.

TERMİNAL - ORTA GARAJ PROJEMİZ

Terminal-Orta garaj projemizi Fatih Mahallesi sınırları içerisinde kalan 3.500 M2’lik alanda belirlemiş olup zemin sertleştirme işlemleri tamamlanmış, Fen İşleri Müdürlüğümüz tarafından ihale işlemleri gerçekleştirilerek yerin teslimi istekliye teslim edilmiş olup, 4734 Sayılı Kanun kapsamında istekli ile sözleşme

imzalanmıştır. Terminal sorununu da en kısa zamanda ortadan kalkacak halkımızın hizmetine sunacağız.

YÜZME HAVUZU – KAPALI SPOR SALONUGENÇLİK MERKEZİ

Nüfusu sürekli artan İlçe Merkezimizde spor alanlarına ek olarak gelecekte spor yapılabilecek tesis sıkıntısı yaşanmaması için yapılması gereken spor alanlarına ihtiyaç duyulduğundan Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtası ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile imzaladığımız Protokol çerçevesinde Yarı olimpik Yüzme Havuzu, 1000 kişilik Kapalı Spor Salonu ve Gençlik merkezi projemizi İlçemize kazandıracağız. Zemin etüd çalışmalarına başladık. Gençlik Spor Bakanlığının Tip Projelerini kullanarak inşallah İlçemizin yine en önemli ihtiyaçlarından olan bu eksiklikleri en kısa zamanda ihale aşamasına getirmiş olacağız.

ACELLA YAYLASI SOSYAL TESİS

İlçemiz Hanyatak Mahallesi 151 ada 3 parsel no’lu 1.053.533,85 m² yüzölçümlü (Acelle Yaylası) yaylak vasfı ile Kamu Orta Malı olarak özel siciline kayıtlı taşınmazın 16.353,87 m²’lik kısmının Belediyemizce “sosyal ve kültürel tesis alanları” yapılabilmesi amacıyla tahsis talebinde bulunduk.

Planlanan projemizin içinde Mini Spor Sahası, Soyunma odaları, Basketbol Sahası, Çay Ocağı, Jimnastik Faaliyet Alanı, Sosyal tesis binası ve Bungolov evleri mevcuttur.

DUBLE BAĞLANTI YOLU AKYAZI – YAHYALI

İlçemiz Yahyalı Mahallesi ile Ömercikler Mahallesi arasında D-140 Karayolu ile 54-29 Ada Caddesi (İl Yolu) bağlantısını sağlayacak olan ve 20.00 m genişliğindeki Akyazı Yahyalı Duble Yol Projesinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla toplam 77 adet taşınmaz ile ilgili kamu yararı kararı ve 2942 Sayılı Kanununun 27. maddesine istinaden acele kamulaştırma kararını 2021 Ocak ayı Belediye Meclisimizde kararını aldık. Çalışmalarımız başladı kamulaştırma işlemleri bittikten sonra duble bağlantı yolumuzun çalışmalarına başlayacak ilçemizin trafiğini rahatmış olacağız.

MEZBAHANE VE CANLI HAYVAN BORSASI

Yeniorman Mahallesi 107 ada, 68 nolu parsel üzerinde Mezbahane ve Canlı Hayvan Borsası yapımı ile ilgili planlama çalışmaları İl Toprak Koruma Kurulu tarafından 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 14. Maddesi kapsamında olumlu görüş verilmiş, aynı zamanda da 01.12.2020 Tarih ve 95 Sayılı Belediye Meclis Kararımıza istinaden Bakanlığa sunulmak üzere Kamu yararı kararı alınmıştır. Çalışmalarımız devam etmektedir.

Tüm İlçemizde ve Mahallelerimizde yaptığımız Çalışmalar ve Projeleri ilgili Bakanlıklarımızla, Milletvekillerimizle, Büyükşehir Belediyemizle, İl, İlçe

Teşkilatlarımızla, Meclis üyelerimiz ve Mahalle Muhtarlarımızla birlikte aciliyet sırasına göre 2019 ve 2020 yıllarında hemşerilerimizin hizmetine sunduk sunmaya devam ediyoruz.

Bu çerçevede emeği geçen herkese teşekkür eder toplantımızın İlçemize belediyemize hayırlı olmasını Cenabı Allahtan diliyor hepinize saygılarımı sunuyorum.

Bilal SOYKAN :Akyazı Belediye BaşkanıAkyazı24
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Heyelan bölgesine Büyükşehir’den anında...
Akyazı Ballıkaya Mahallesi’ne ulaşımı sağlayan yolda meydana gelen heyelana Büyükşehir anında müdahale...

Haberi Oku