AKYAZI HABERLERİ:
TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ
            
           
            -Süt üretiminin dörtte biri 6 ilden…

-TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

-“Konya, İzmir, Balıkesir, Erzurum, Kars ve Sivas 4,57 milyon

ton süt üretimiyle toplam ülke üretiminin dörtte birini

karşıladılar”

-“2014 yılında, 2013 yılına göre üretim yüzde 5,8 azalsa da

Konya, 908 bin ton süt üretimiyle birinciliğini korudu”

-“Üretimini yüzde 15,3 artırarak 872 bin tona çıkaran

İzmir, Konya ile arasındaki farkı 207 bin tondan 36 bin tona

indirdi”

-“2014 yılında 170 ülkeye 347,5 milyon dolarlık süt ve süt

ürünleri ihracatı yapıldı. İthalat, 159,7 milyon dolar oldu”

-“Türkiye’nin üretimi teşvik edici politikalarla birlikte bu

üretiminden katma değer yaratacak pahalı ürünler üretmesi

ve dünya pazarlarına girmesi gerekir”

-“Sütte tüketim artırılamazsa, sektörde sıkıntı meydana

gelecek”

-“Süt ve süt ürünlerinde perakende ve toptan fiyatları arasında

ciddi fiyat marjları söz konusu”

-“Üretici para kazanamazken, tüketicinin süt ürünlerini böylesine

pahalı tüketmesi ve birilerinin buradan ciddi paralar kazanması

kabul edilebilir bir durum değildir”


Ankara – 22.02.2015 - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, süt üretiminin dörtte birinin 6 ilden elde edildiğini bildirerek, “Konya, İzmir, Balıkesir, Erzurum, Kars ve Sivas 4,57 milyon ton süt üretimiyle toplam ülke üretiminin dörtte birini karşıladılar” dedi.


Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2013 yılında 18 milyon 224 bin ton olan toplam süt üretiminin 2014 yılında yüzde 1,5 artışla 18 milyon 499 bin tona çıktığını belirtti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre, üretilen bu sütün 2014 yılında yüzde 91,2’sinin inek sütünden oluştuğunu bildiren Bayraktar, 2014 yılında yüzde 1,3 artışla 16 milyon 867 bin ton inek sütü üretildiğini vurguladı. Bayraktar, inek sütünde kültür ineklerinden elde edilen sütün 2014 yılında yüzde 4,2 artışla 9 milyon 319 bin tona, kültür melezi ineklerden elde edilen sütün yüzde 0,5 artışla 6 milyon 564 bin tona çıkarken, yerli ineklerden elde edilen süt yüzde 16,4 azalmayla 984 bin tona indi.


Türkiye’de 2014 yılında yüzde 1,1 artışla 1 milyon 113 bin ton koyun, yüzde 11,5 artışa 463 in ton keçi, yüzde 5,3 ile 55 bin ton manda sütü üretildiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:


“2014 yılında, 2013 yılına göre üretim yüzde 5,8 azalsa da Konya, 908 bin ton süt üretimiyle birinciliğini korudu. Üretimini yüzde 15,3 artırarak 872 bin tona çıkaran İzmir, Konya ile arasındaki farkı 207 bin tondan 36 bin tona indirdi. Üçüncülüğü yüzde 5,3 artışa üretimini 791 bin tona çıkaran Balıkesir aldı. Dördüncü Erzurum’un üretimi yüzde 0,9 azalmayla 742 bin tona indi. Üretimini yüzde 25,9 artıran Kars, 671 bin ton üretimle Sivas’ı geride bırakarak beşinci oldu. 2014 yılında üretimi yüzde 5 azalan Sivas, 590 bin tonla altıncı sırada yer aldı.


Aydın, 440 bin ton üretimle yedinci, Afyonkarahisar 409 bin tonla sekizinci, Diyarbakır 365 bin tonla dokuzuncu, Burdur 350 bin tonla onuncu sırayı aldı. Üretim, Aydın’da yüzde 5,9, Afyonkarahisar’da yüzde 10,3, Diyarbakır’da yüzde 20,1, Burdur’da yüzde 1,2 arttı.


Kayseri’de 345 bin, Denizli’de 344 bin, Aksaray’da 340 bin, Çanakkale’de 340 bin, Muş’ta 320 bin, Ardahan’da 320 bin Samsun’da 318 bin, Ağrı’da 315 bin ton üretim yapıldı.


En az üretim 13 bin tonla Yalova’da, 26 bin tonla Rize’de, 29 bin tonla Bayburt’ta, 29 bin tonla Kilis’te, 37 bin tonla Karabük’te gerçekleştirildi.”


Konya’nın toplam ülke süt üretiminin yüzde 4,91’ini, İzmir yüzde 4,71’ini, Balıkesir’in yüzde 4,27’sini, Erzurum’un yüzde 4,01’ini, Kars’ın yüzde 3,63’ünü, Sivas’ın yüzde 3,19’unu ürettiğini belirten Bayraktar, 6 ilin toplam süt üretiminin 4 milyon 573 bin tonu bulduğunu, bu miktarla ülke süt üretiminin dörtte birine yakını olan yüzde 24,7’sinin bu illerden karşılandığını bildirdi
İhracat-ithalat-


Bayraktar, süt ve süt ürünleri ihracatının 2010 yılında yaklaşık 168 milyon dolar iken 2014 yılında yüzde 106,9 oranında artarak 347,5 milyon dolara yükseldiğini belirtti.


Türkiye’nin 2014 yılında 347,5 milyon dolarlık ihracatı yaklaşık 170 ülkeye gerçekleştirdiğini belirten Bayraktar, şunları kaydetti:


“Irak gibi Ortadoğu ülkelerinden, ABD’ye, Hollanda, İspanya gibi Avrupa Birliği ülkelerinden Tayland’a, Japonya gibi Uzak Doğu ülkelerine ve Azerbaycan, Türkmenistan gibi Türk devletlerine süt ve süt ürünleri ihracatı yapılmaktadır.


İthalat ise 2010 yılında 123,8 milyon dolar iken 2014 yılında yüzde 29 oranında artışla 159,7 milyon dolara çıkmıştır. Özellikle 2011 yılından itibaren ithalat düşmüş, bunda ihtiyacın iç üretimle karşılanmasını öngören süttozu desteğinin etkisi büyük olmuştur. Bu etki, ihracatımızı da etkilemiş, sanayicilere dünya fiyatlarından sağlanan hammadde, dış pazarlarda rekabet etmelerine olanak sağlamıştır. Bu dönemde ciddi oranda süttozu satışı da gerçekleşmiştir.”

 

-Yapılması gerekenler-


Türkiye’nin üretimi teşvik edici politikalarla birlikte bu üretiminden katma değer yaratacak pahalı ürünler üretmesi ve dünya pazarlarına girmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:


“İçme sütü tüketim rakamlarının düşüklüğüne bakıldığında son 3 yılda yürütülen okul sütü programının ne kadar isabetli bir politika olduğu görülmektedir. Bu program peynir, yoğurt gibi süt ürünleriyle çeşitlendirilmelidir.


Sütte tüketim artırılamazsa, sektörde sıkıntı meydana gelecek.


Türkiye’de üretilen sütün yüzde 11'i sokak sütü şeklinde pazarlanmaktadır. Bu miktar aslında kayıt dışılığın boyutunu ve sorunun büyüklüğünü göstermesi açısından önemlidir.


Sütte kaliteye göre fiyatlandırma sistemine geçilmenin acil olduğu sektörün bütün taraflarınca kabul edilmektedir. Asıl sorun bunun nasıl gerçekleşeceği, atılacak adımların neler olacağıdır. Bu konuda tarafların da desteğiyle detaylı bir çalışma yapılmalıdır. Bu konuda kurumların görüşüne açılan ‘süt tedarik yönetmelik taslağı’ beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenerek, en kısa zamanda hayata geçirilmelidir.


Türkiye’de üretici eline geçen çiğ süt fiyatları yakın zamanda, çeşitli yerlerde yapılan ihalelerle belirlenmekteydi. Oluşan bu fiyata bağlı olarak da; ihale dışı, aracılarda, büyük çiftliklerde fiyatlar şekillenmekteydi. Fakat son yıllarda ihale yoluyla oluşan fiyat kaldırılmış, bunun yerini Ulusal Süt Konseyi’nde belirli dönemlerde taraflarca belirlenen ‘Tavsiye Fiyat’ uygulaması almıştır. İhale sisteminin aksayan yönlerini gidermeye yönelik çalışmalar yapılmalı ve tekrardan bu sisteme dönüş yapılmalıdır.


Süt ve süt ürünlerinde üretici ve perakende fiyatları arasında önemli fiyat marjları söz konusudur. Üretici para kazanamazken, tüketicinin süt ürünlerini böylesine pahalı tüketmesi ve birilerinin buradan ciddi paralar kazanması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu konuda, gerekli tedbirler alınmalı, nihai tüketici fiyatından tarafların ‘adil pay’ almasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalıdır.


Süt fiyatlarının durumunu değerlendirmede çiğ süt/yem fiyatı karşılaştırılması yapılır ve alım gücü (parite)nin 1,5’in altında olmaması istenir. Ülkemizde paritenin son yıllarda 1 seviyelerinde seyrettiği, bazı yıllarda ise 1’in altına düştüğü görülmektedir. Bu durum göstermektedir ki; üretici mevcut piyasa fiyatları ile bu girdi fiyatları karşısında bırakın kar elde etmeyi,  üretimi bile devam ettirmekte zorlanmaktadır. Üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için paritede belirlenen dengeyi sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir.”


İllerin 2013 ve 2014 yıllarındaki toplam süt üretimi, üretim artışı ve toplamdaki payı şöyle:

 

 

İller

2013 Yılı Toplam Süt Üretimi

2014 Yılı Toplam Süt Üretimi

Değişim (Yüzde)

Payı (Yüzde)

1

Konya

963.879

907.889

-5,8

4,91

2

İzmir

756.482

871.865

15,3

4,71

3

Balıkesir

750.711

790.733

5,3

4,27

4

Erzurum

748.267

741.561

-0,9

4,01

5

Kars

532.852

670.742

25,9

3,63

6

Sivas

620.884

590.141

-5,0

3,19

7

Aydın

415.073

439.564

5,9

2,38

8

Afyon

370.765

409.063

10,3

2,21

9

Diyarbakır

304.131

365.391

20,1

1,98

10

Burdur

345.575

349.872

1,2

1,89

11

Kayseri

320.069

344.983

7,8

1,86

12

Denizli

358.548

343.504

-4,2

1,86

13

Aksaray

304.448

340.151

11,7

1,84

14

Çanakkale

340.953

340.120

-0,2

1,84

15

Muş

317.164

320.340

1,0

1,73

16

Ardahan

340.479

319.997

-6,0

1,73

17

Samsun

335.160

317.727

-5,2

1,72

18

Ağrı

294.560

314.465

6,8

1,70

19

Manisa

308.332

290.469

-5,8

1,57

20

Kastamonu

332.984

290.399

-12,8

1,57

21

Niğde

271.148

279.663

3,1

1,51

22

Yozgat

298.970

279.367

-6,6

1,51

23

Tokat

272.189

276.557

1,6

1,50

24

Şanlıurfa

253.477

276.094

8,9

1,49

25

Edirne

302.282

271.709

-10,1

1,47

26

Bursa

267.576

268.632

0,4

1,45

27

Adana

318.070

265.087

-16,7

1,43

28

Kırklareli

264.872

263.477

-0,5

1,42

29

Ankara

239.748

261.808

9,2

1,42

30

Kahramanmaraş

193.114

249.081

29,0

1,35

31

Kütahya

257.235

248.836

-3,3

1,35

32

Çorum

264.472

248.554

-6,0

1,34

33

Van

262.705

244.366

-7,0

1,32

34

Tekirdağ

220.842

232.520

5,3

1,26

35

Antalya

222.128

229.450

3,3

1,24

36

Mersin

228.184

215.032

-5,8

1,16

37

Isparta

204.047

212.821

4,3

1,15

38

Sakarya

216.075

207.873

-3,8

1,12

39

Muğla

203.486

203.308

-0,1

1,10

40

Iğdır

112.657

199.092

76,7

1,08

41

Trabzon

169.012

191.563

13,3

1,04

42

Gaziantep

188.700

189.591

0,5

1,02

43

Bingöl

181.990

186.979

2,7

1,01

44

Eskişehir

182.747

185.023

1,2

1,00

45

Malatya

192.791

179.473

-6,9

0,97

46

Elazığ

179.894

178.379

-0,8

0,96

47

Amasya

152.652

175.024

14,7

0,95

48

Ordu

198.514

165.864

-16,4

0,90

49

Uşak

169.471

165.121

-2,6

0,89

50

Mardin

145.708

158.639

8,9

0,86

51

Bolu

130.259

152.945

17,4

0,83

52

Hatay

158.640

140.636

-11,3

0,76

53

Çankırı

122.027

140.585

15,2

0,76

54

Adıyaman

107.303

123.278

14,9

0,67

55

Erzincan

97.085

115.164

18,6

0,62

56

Kocaeli

113.941

109.863

-3,6

0,59

57

Batman

114.851

102.898

-10,4

0,56

58

Osmaniye

123.916

100.065

-19,2

0,54

59

Karaman

87.437

98.851

13,1

0,53

60

Bitlis

100.859

96.171

-4,6

0,52

61

Giresun

96.223

92.904

-3,4

0,50

62

Sinop

99.987

91.125

-8,9

0,49

63

Kırşehir

98.874

90.954

-8,0

0,49

64

Nevşehir

82.289

85.498

3,9

0,46

65

İstanbul

87.300

83.243

-4,6

0,45

66

Artvin

86.768

82.784

-4,6

0,45

67

Gümüşhane

88.699

78.615

-11,4

0,42

68

Zonguldak

88.605

69.189

-21,9

0,37

69

Hakkari

52.961

64.662

22,1

0,35

70

Kırıkkale

62.038

64.272

3,6

0,35

71

Siirt

60.511

60.050

-0,8

0,32

72

Bartın

59.603

57.898

-2,9

0,31

73

Şırnak

55.485

55.306

-0,3

0,30

74

Tunceli

50.458

48.894

-3,1

0,26

75

Düzce

51.540

47.501

-7,8

0,26

76

Bilecik

43.798

43.700

-0,2

0,24

77

Karabük

42.452

36.952

-13,0

0,20

78

Kilis

23.219

29.438

26,8

0,16

79

Bayburt

91.724

28.843

-68,6

0,16

80

Rize

26.361

25.711

-2,5

0,14

81

Yalova

22.419

12.679

-43,4

0,07

 

Toplam

18.223.704

18.498.633

1,5

100,00

 

 Akyazı24
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Akyazı'da Asayiş ve Uyuşturucuyla mücadele...
Vali Çetin Oktay Kaldırım Başkanlığı'nda Akyazı ilçesinde “Asayiş ve Uyuşturucu ile Mücadele...

Haberi Oku